"Kalkulačku" k připravovanému zákonu lidé mohou najít na internetové stránce ministerstva práce. Srovnává nemocenskou při nynějším systému dávek a při systému plánovaném. (program lze najít zde).

Nový zákon počítá s tím, že po prvních 14 dní nemoci budou náhradu mzdy zaměstnancům vyplácet zaměstnavatelé, nyní to dělá stát. První tři dny nemoci by měla činit 30 procent průměrného denního výdělku, v dalších dnech 69 procent. V případě přijetí normy už zaměstnavatelé nebudou muset odvádět za zaměstnance 3,3 procenta ze mzdy zaměstnance na náhrady, nýbrž jen 1,4 procenta.

V prvních dnech nemoci si polepšíme

Pokud vejde návrh zákona v platnost, v prvních třech dnech nemoci si polepší všichni nemocní zaměstnanci. Pro zaměstnavatele zdravotně postižených by mělo platit speciální řešení - polovina výdajů spojených s úhradou náhrady mzdy jim bude hrazena ze státního rozpočtu.

Ostatní dávky nemocenského pojištění, tedy ošetřovné, těhotenský příspěvek a mateřská, budou lidem náležet už od prvního kalendářního dne vzniku nároku na tyto dávky z nemocenského pojištění, tedy stejně jako dosud.

Sankce za porušení pravidel

Návrh počítá také se sankcemi za nedodržení systému léčby. Lidem, kteří poruší pravidla, bude hrozit pokuta až 20.000 korun, přijít také budou moct zpětně o výplatu celé nemocenské. Postih má hrozit i lékařům, kteří neodůvodní vypisování pracovní neschopnosti.