Celosvětový objem prodaných softwarových produktů v roce 2004 dosáhl téměř 59 miliard dolarů (asi 1,4 biliónu korun), ale hodnota nainstalovaného softwaru přesáhla 91 miliard dolarů. Rozdíl téměř 33 miliard dolarů (zhruba 792 miliard korun) představuje hodnotu počítačových programů užívaných bez řádných licencí. Nejvýznamnější finanční ztráty byly zaznamenány v EU, Spojených státech a Kanadě.

Hodnota nelegálně pořízených počítačových programů v ČR se zvýšila ze 106 na 132 milionů dolarů, tedy v přepočtu téměř na 3,2 miliardy korun.

V zemích EU se loni podíl nelegálních programů podařilo snížit z 37 na 35 procent, a to i přesto, že se loni unie rozšířila o deset nových zemí, ve kterých míra pirátství dosahovala 40 až 50 procent.

"Bylo to způsobeno relativně menší velikostí trhů řady přistupujících států v poměru k původním členským zemím," uvedla BSA. Podle studie dojde mezi deseti novými členskými státy postupně ke snížení míry softwarového pirátství poté, co přijmou a posílí strategie na ochranu duševního vlastnictví zavedené ve zbytku Evropy.

V Polsku se podíl pirátských programů zvýšil o procentní bod na 59 procent a v Maďarsku stoupl o dva procentní body na 44 procent. Na Slovensku naopak klesl z 50 na 48 procent. Nejvyšší míru počítačového pirátství v EU má Řecko, kde dosahuje 62 procent, naopak nejnižší je v Rakousku, kde se pohybuje kolem 25 procent.

Nejlépe se počítačovým pirátům daří v Latinské Americe, kde jsou dvě třetiny používaných programů nelegální. V ostatních zemích Evropy mimo EU dosahuje podíl kradených programů 61 procent. Například na Ukrajině je nelegálních 91 procent softwaru a v Rusku 87 procent. Podíl 90 a více procent mají nelegální programy i v Číně, Vietnamu, Zimbabwe a některých zemích Středního východu.

Společnost Microsoft, která je největším světovým výrobcem počítačových programů a zároveň se její programy nejvíce kopírují, začala koncem minulého roku zavádět nová opatření proti uživatelům nelegálních programů.

V rámci projektu "Výhody legálních Windows" přijdou uživatelé programů s nejasným původem o významnou část obsahu stránek Microsoftu. Legálním uživatelům chce firma nabídku naopak rozšířit o možnost bezplatného stahování her či různých aplikací k Windows.

Nárůst softwarového pirátství podporuje rozšiřující se dostupnost internetu a zejména širokopásmových služeb. Během roku 2004 získalo přístup k internetu 75 miliónu nových uživatelů. Počet uživatelů internetu ve světě tak dosáhl téměř 800 miliónů. Do konce roku 2008 to bude 1,2 miliardy uživatelů, přičemž nejvyšší tempo růstu se očekává v zemích s rozvíjejícími se ekonomikami, jako je Čína.