Mezi jednotlivými uživateli převládají podle Eurostatu mladí lidé a muži. Loni použily internet dvě třetiny mladých ve věku od 16 do 24 let, 51 procent mužů a pouze 43 procent žen. Jen v pobaltských státech a Finsku byl poměr mezi muži a ženami vyrovnaný.

Ve Švédsku loni použilo internet 82 procent pbyvatel, v Dánsku 76 procent a ve Finsku 70 procent. Naopak nejnižší počet uživatelů byl zaznamenán v Řecku (20 procent), Maďarsku (28 procent), o procento více pak v Litvě, Polsku a Portugalsku. Pro zmapování přístupu k internetu mezi jednotlivci v ČR, Slovensku a několika dalších státech Eurostat podklady neměl.

Mezi lidmi ve věku od 16 do 24 let používalo internet 76 procent mužů a 74 procent žen. Ve věkové kategorii 25 až 54 let činil poměr mezi muži a ženami 57:51 procent a mezi lidmi ve věku od 55 do 74 let 26:16 procentům.

Z podniků v EU jich přístup k internetu mělo průměrně 89 procent, v ČR to bylo 90 procent firem.