Výhoda HD-DVD zařízení nad Blu-ray přehrávači spočívá ve skutečnosti, že jsou zpětně kompatibilní i s dnešními DVD disky [celá zpráva].

HD DVD může v jedné vrstvě nést až 15GB dat - toho využila Toshiba při výrobě  45GB HD DVD varianty, která je sloužena ze tří vrstev.

Blu-ray disky se vyznačují větší kapacitou, která se pohybuje na úrovni 27GB dat, které je možno uložit do jedné vrstvy.

"Spustili jsme proces ověřování, který by měl vyústit do masové produkce HD DVD disků se třemi záznamovými vrstvami," sdělil Shiroharu Kawasaki, výkonný ředitel největšího japonského závodu pro výrobu záznamových médií.

 

:. 45GB HD DVD disk společnosti Toshiba

 

:. Při kliknutí se obrázek zvětší. Snímek schematicky znázorňuje technologii zápisu na HD DVD disk, který je složen z jedné až tří vrstev.  

 

:. Porovnání rozdílných kapacit mezi dvouvrstvým DVD diskem a HD DVD médiem, které je dosaženo užitím různých vlnových délek.