Za porušení zákazu budou hrozit pokuty přes milión korun. O vyřizování přestupků a správních deliktů proti zákonu se bude starat Český telekomunikační úřad.

Přijetí zákona po Česku vyžaduje evropská směrnice z roku 1998. Evropská unie kvůli nepřevedení směrnice do českého právního řádu již s Českou republikou zahájila řízení, které přijetím zákona skončí.

Směrnice se týká zákazu zařízení, která slouží k obcházení přístupových zabezpečení takzvaných chráněných služeb. Tyto služby jsou financovány buď prostřednictvím příjmů z reklamy a sponzorství, nebo přímo jejich uživateli.

Typickým příkladem je televizní satelitní nebo kabelové vysílání, jejichž provozovatelé nabízejí za poplatek například filmy krátce po jejich premiéře v kinech.

Legislativní opatření EU zakazuje výrobu, prodej, instalaci a propagaci produktů, které umožňují nelegální přístup k placenému televiznímu vysílání, nelegální šíření videozáznamů a nelegální šíření publikací elektronickou cestou.