Podle provedené studie neustálé odvádění pozornosti nejen snižuje produktivitu práce, ale také zanechává lidi unavené a letargické.

Rovněž duševní dopady nejsou zanedbatelné, uvedli výzkumníci. Zjistili například, že všem, kteří denně odešlou kvanta elektronických zpráv, klesne IQ o deset bodů, což je ekvivalent jedné probdělé noci. V porovnání s tímto pak kouření marihuany sníží IQ pouze o čtyři body.

Hlasujte v anketě pod článkem:
Kolikrát za den zkontrolujete svou emailovou stránku nebo mobilní telefon?

"Jde přitom o velice rozšířený úkaz," sdělil Glenn Wilson z londýnské univerzity King´s College. "Zjistili jsme, že neustálé ověřování, zda nám někdo neposlal e-mail či sms, vede k poklesu mentálních schopností."

Studie zkoumající 1100 Britů dospěla také k těmto závěrům:

  • Dva ze tří lidí zjišťují, zda nedostali elektronickou zprávu související s jejich prací, i když jsou mimo kancelář nebo na dovolené
  • Polovina ze zkoumaných osob odpoví na příchozí email do hodiny
  • Jedna osoba z pěti přeruší obchodní nebo soukromou schůzku proto, aby mohla odpovědět na zprávu
  • Devět z deseti lidí si o kolegovi, který odpoví na příchozí zprávu během osobní schůzky, myslí, že je nezdvořilý. Tři z deseti však soudí, že je to normální, protože značí jeho vysokou míru produktivity a píle.