Společnost Microsoft dělí dobu podpory pro svůj software na dvě fáze: první je takzvaná běžná (mainstream), druhá prodloužená (extended).

Jestliže určitý produkt vstoupí do tzv. extended fáze, pak Microsoft může za každý update programu, který se netýká jeho bezpečnosti, vyžadovat určitý finanční obnos.

Minulý rok plánovala společnost Microsoft uvést update systému Windows 2000, který by byl zaměřený převážně na bezpečnost. Záplata měla být pojmenována jako Service Pack 5. Pro její nainstalování bylo nutné vlastnit systém vybavený SP 4.

Server eWeek nicméně minulý týden uvedl, že v současnosti není jasné, zda bude SP 5 pro Windows 2000 uveden před 30. červnem 2005. 

Podle analytiků je Windows 2000 stále hojně používán mnoha malými a středními společnostmi. Ze stránek Microsoftu je patrné, že tzv. extended podpora pro systém Windows 2000 Server skončí až 30. června roku 2010.