Běžné operace stále častěji nahrazují laparoskopické zákroky, kdy se lékař nedostává do nitra pacientova těla velkým řezem, ale malými otvory jsou dovnitř zaváděny speciální nástroje a endoskopy umožňující vizuální kontrolu. Proti běžným operacím jsou mnohem šetrnější, doba rekonvalescence kratší - ale současně obvykle také kladou vyšší požadavky na zručnost chirurga. Složitější zákroky (například operace srdce) jsou zatím na samé hranici možností laparoskopie prováděné lékařem, nebo i za ní. Odborníci proto předpokládají, že v budoucnosti lékaři přenechají vlastní provedení na dálku řízenému robotu, kterého budou ovládat z operujícího trenažéru.

Kalifornská firma Computer Motion nedávno vyvinula dálkově ovládaný chirurgický systém AESOP, který lékař řídí verbálně. Jeho součástí je software rozpoznávající hlas a zvuková karta s nahrávkou povelů od operatéra, který bude zákrok provádět. Ten sleduje na monitoru záběry z kamery v endoskopu zavedeném do těla pacienta a říká robotické paži opatřené speciálními chirurgickými nástroji, co má udělat v příštím okamžiku.

Další generací tohoto systému je nástroj Zeus, který může provádět i mimořádně jemné mikrochirurgické zákroky. Je uspořádán tak, aby lékaři mohli jeho robotickou paži ovládat vsedě z ergonomicky uspořádaného kontrolního pracoviště. Díky tomu, že už nemusí nad pacientem stát, se nedostavuje únava a stres tak rychle, což je důležité zejména při komplikovaných zákrocích trvajících celé hodiny.

O zařízení již projevila zájem americká kosmická agentura, která přispívá na jeho další vývoj. Předpokládá, že by mohlo sloužit nejen pro provádění lékařských zákroků na kosmických stanicích a pilotovaných lodích, ale také jako univerzální opravářský nástroj, kterým by byly vybavovány automatické meziplanetární sondy.