Základní detaily projevu bezpečnostních chyb v produktech Microsoft Internet Explorer a Outlook zveřejnila společnost eEye na svých stránkách [popis].

Mluvčí Microsoftu potvrdil, že varování ohledně výše popisovaných chyb obdrželi. V současnosti možnosti napadení svého softwaru firma prověřuje.

Za normálních okolností uvádí Microsoft záplaty v měsíčních cyklech. Od roku 2003 však došlo ke třem situacím, kdy společnost uvedla update systému mimo toto pořadí.

"Bezpečnostní problémy jsou na straně klienta - mohou být použity pomocí webového rozhraní nebo aplikace Outlook. Riziko útoku je vysoké," uvedla ve vyjádření pro server eWeek společnost eEye.

Problém se týká všech verzí Windows NT 4.0, Windows 2000 a XP včetně variant vybavených updatem Service Pack 2.