Fakultní nemocnice Olomouc (FNO) bude společně se svými pacienty jako jedno z prvních zdravotnických zařízení v České republice využívat propojené informační systémy pro pořizování, archivaci a sdílení digitálních snímků. 

Nemocnice implementovala obrazový archivační a komunikační systém PACS (Picture Archiving and Communication Systems) firem IBM a Agfa, který do digitálního formátu převádí všechny rentgenové snímky, jež olomoucká nemocnice za rok provede. Přibližně se jedná o 100 000 záznamů. 

Systém PACS je plně propojen s klinickým a radiologickým systémem nemocnice, které dosud lékaři mohli využívat pouze izolovaně. Toto řešení poskytuje lékařům stálý a okamžitý přístup ke všem archivovaným snímkům a relevantním údajům o pacientech. Oprávnění lékaři a zdravotnický personál tak mohou prostřednictvím sítě snadno radiologické snímky vyhledávat a vyhodnocovat, procházet data z různých zdrojů a sdílet informace s ostatními.

"Systém digitálních snímků a jejich plné propojení kompletně uzavírá kruh od provedení vyšetření a pořízení snímku s jeho následným  diagnostickým  popisem až po jeho uložení do nemocničního informačního systému. Doba, kdy si pacienti sami přenášeli snímky k různým odborníkům, je minulostí," uvedl k výhodám nového řešení Jaroslav Vomáčka, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.