Identifikační technologii nazývá Microsoft jako "info-cards". Začleněna má být v nové verzi webového prohlížeče Internet Explorer [celá zpráva] a operačního systému Windows Longhorn.

Microsoft se v poslední době snaží zvýšit důvěryhodnost a bezpečnost svých softwarových řešení. Krádeže indentifikačních údajů patří ve Spojených státech mezi jeden z nejrychleji se rozmáhajících zločinů. Osobní data jsou totiž stále častěji používána k nákupům přes internet nebo k přihlášení se na webové stránky pro získání důležitých informací.

"Info-cards" připomíná dvě dříve Microsoftem v roce 2001 uvedené technologie - jde o HailStorm a Passport.

Hailstorm byl soukromými právníky brzy napaden, protože dával příliš mnoho osobních informací do rukou jediné společnosti. Služba Passport je užívána pro zalogování se na webové stránky a shromažďuje pouze základní informace. K jejímu většímu rozšíření však nedošlo.

Plány Microsoftu dříve počítaly s tím, že se personální data budou shromažďovat na centrálním místě, info-card systém však dovolí tyto údaje uložit na osobní počítač. Uživatel tohoto systému by tak měl mít plnou kontrolu nad tím, co se s jeho personáliemi děje.