Milióny uživatelů v současnosti využívají levného volání přes internet za pomocí protokolu VoIP (Voice over IP), který dokáže přenést hlas internetem stejně snadno, jako to činí telefonní operátoři ve svých stávajících sítích. Za úspěchem této neustále rychleji se rozmáhající telekomunikace je její nízká cena v porovnání s klasickým voláním přes pevnou či mobilní síť nebo jejich kombinaci.

Volání pomocí protokolu VoIP je však oproti klasickým hovorů pouze minimálně zabezpečeno a jako takové dovoluje téměř komukoli nastavit si jakékoliv číslo a informaci o sobě, která se následně zobrazí na telefonním přístroji příjemce (tedy ID účastníka).

Základní problém pak spočívá ve faktu, že nemáte jak poznat, jestli hovor přichází opravdu ze zobrazeného čísla na vašem telefonním zařízení a zda-li je informace o tomto volání skutečná. Podvodník si totiž může zvolit jakékoliv telefonní číslo a informaci o něm, která se na vašem přístroji následně zobrazí. Mimochodem maskování ID volajícího při užití VoIP protokolu není věcí novou - již v červenci minulého roku o něm referoval server SecurityFocus. V posledních měsících však dochází k jeho většímu rozšíření.

Nebezpečí je tedy zcela zřejmé - podvodník může využít telefonního čísla, které používá například vaše banka a rovněž může na vašem mobilu nechat zobrazit krátkou informaci o volajícím, tedy např. "Spořitelna". S tímto vybavením může být velice snadné důvěřivého člověka přesvědčit o tom, aby poskytl klíčové informace o svém účtu.

Problém může také nastat u ověřování transportu peněz, kdy k jeho uskutečnění některé banky vyžadují hovor z určitého čísla, které si předem zvolíte. Pokud jej někdo zjistí a následně fiktivně použije za vás, banka peníze také samozřejmě převede.

Podle vyjádření technického oddělení jedné české společnosti, která  v ČR nabízí volání přes internet pomocí protokolu VoIP do mobilních či pevných sítí, je v rámci jí použité technologie přenosu dat maskování telefonních čísel poměrně obtížné.  

Počet lidí využívajících k přenosu hlasu protokol VoIP se velmi těžko odhaduje a dle společnosti není zjistitelný ani pro poskytovatele internetového připojení. Ten totiž transferovanou hlasovou složku vidí pouze jako datový balík, z něhož nepozná, zda sloužil pro přenos hlasu nebo něčeho jiného. Odhaduje se, že protokolu VoIP jen v Evropě využívají milióny osob.   

Internetová síť se dnes přímo hemží nabídkami firem, které změnu ID volajícího za poplatek provedou. Příkladem může být společnost Star38, jež tuto službu poskytuje za poplatek 100 dolarů měsíčně (zhruba 2400Kč) a minutovou sazbu volání ve výši 29 centů (cca 8Kč).

Výňatek z popisu placené služby poskytované firmou Star38:

*služba je anonymní a tajná. Vaše vybrané číslo a zpráva, které si přejete zobrazit na telefonu příjemce hovoru, zcela překryje vaši skutečnou identitu. Žádné speciální vybavení není potřeba - pouze přístup na internet.

*pracuje s každým telefonem - tedy mobilním přístrojem, domácím/kancelářským telefonem připojeného přes pevnou linku, počítačem do dlaně přizpůsobeném k volání, apod.

*pokud účastník zavolá zpět, pak volá na falešné, tedy vámi zvolené číslo bez toho, aby vyšla najevo vaše skutečná identita

*mnoho operátorů poskytuje detaily ohledně telefonního účtu. Volání užitím služby Star38 se na těchto účtech jeví jako hovor z vašeho zvoleného fiktivního čísla -  skutečné číslo je tak stále skryté.