Nekontrolovatelné chvění končetin, nejčastěji rukou, postihuje kolem 10 miliónů Američanů. Počátky tohoto onemocnění jsou patrné již ve věku 45 let.

Pomocný adaptér se vkládá mezi myšku a počítač. Filtruje otřesy, které postihují končetinu. Jeho funkce je obdobou stabilizačních systémů, které se dnes masivně uplatňují ve videokamerách a fotoaparátech.

Zařízení pracuje s každým operačním systémem a nevyžaduje žádný speciální ovládací software. Rovněž může být použito k filtrování záchvěvů prstu, které vyvolávají množství kliknutí.                 

IBM licensovala technologii společnosti Montrose Secam Ltd., což je malá britská firma, která toto zařízení prodává pod 100 dolarů (cca 2500 Kč).