Na adrese www.krizove-rizeni.cz se tak může veřejnost informovat  o připravenosti státní správy a samosprávy na mimořádné události a  krizové situace, které mohou vzniknout  z důvodu  živelní pohromy, technické havárie nebo teroristického útoku.

Občané a také představitelé místní samosprávy budou moci díky serveru postupně získat podrobné informace o svých povinnostech a právech v případě vyhlášení stavu nebezpečí, nouze, ohrožení státu, popř. válečného stavu. Na serveru jsou informace  o činnosti Integrovaného záchranného systému a je zde zveřejněn např. harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů.

Server bude v nejbližší době ještě doplněn o informace z oblasti vnitřní bezpečnosti, která se týká zejména reakce státu na případný teroristický útok a zapojení bezpečnostního aparátu ČR, např. zpravodajských služeb, policie, atd.