Síť vzniklá spojením míst na lidských tělech (Human Area Networking - HAN) užitím RedTacton technologie je schopná přenést digitální data rychlostí 10Mbit/s. Pomáhá ji k tomu elektro-optický senzor a malý transreceiver (vysílací/přijímací jednotka).

Technologie je přelomová v tom, že umožňuje přenášet data mezi počítači a lidským tělem - přístroje se za pomoci kůže mohou sesíťovat a spolupracovat navzájem bez užití dalších kabelů nebo podobných bezdrátových technologií.   

Anketa: Koupíte si zařízení, které bude fungovat na základech RedTacton technologie či jí podobné?

HAN sítě ke spojení nevyužívají žádné elektromagnetické nebo světelné pulsy. Stačí jim slabé elektrické pole, které pokrývá každé lidské tělo. Jak uvádí tisková zpráva společnosti - k výměně informací mezi párem osob stačí potřást si rukama, vzájemně se dotknout.

Elektrické pole nese data do RedTacton receiveru, kde pulsy ovlivňují optické vlastnosti zde uloženého krystalu. Každá jeho změna je pak zachycována laserovým paprskem, který ji jako elektrický signál posílá na speciální detekční obvod.

Společnost NTT věří, že se testovací provoz RedTacton technologie uskuteční již v období dubna až září 2005 s tím, že se systém podaří dále vylepšit a že se také prokáže jeho bezpečnost a zdravotní nezávadnost.