Členové Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí se dohodli na nových pravidlech, které budou součástí dnešních propojovacích smluv a budou pro ně závazné.

Dle dodatku má operátor povinnost odpojit připojení na číslo s vyšším tarifem maximálně po 60 minutách nebo po překročení účtované částky ve výši 4200 korun. Navíc bude zákazník o přesměrování připojení informován po celou dobu jeho trvání a toto přesměrování bude muset navíc odsouhlasit. Rovněž by měl znát údaje o poskytovateli služby.

Anketa: Byli jste někdy při užití vytáčeného připojení k internetu přepojeni na čísla s vyšším hovorným?

Telecom za 3. čtvrtletí loňského roku zaznamenal na 1400 případů podvodného přesměrování modemu pro vytáčené připojení na internet. Uživatelů, kteří se k síti dostávají pomocí ADSL propojky, se problém netýká.

"Nejsme tak naivní, abychom si nemysleli, že to někdo opět obejde," uvedl Miroslav Řezníček, ředitel společnosti Contactel. Podle Stádníka si navíc za většinu takovýchto problémů mohou sami uživatelé, protože častokrát odsouhlasí nabízený příkaz, aniž by přesně věděli, o čem ve skutečnosti pojednává.