Aplikace EPG (Electronic Program Guide) je svým způsobem průlomová, protože umožní uživateli ovládat svou televizi či DVD přehrávač pomocí jednoduchých hlasových příkazů bez nutnosti používat dálkové ovládání.

Anketa: Zkusili jste někdy využít hlasové ovládání webových aplikací tak, jak umožňuje internetový prohlížeč Opera?

Software EPG je všestranný, neboť dovoluje přístroje ovládat různými způsoby, ať už se jedná o hlasové povely, rozpoznávání psaného písma po příkazy zadávané pomocí klávesnice. Projekt je zaměřen převážně na osoby, které využijí přínos hlasem ovládaných webových služeb (už v prosinci 2004 uměl internetový prohlížeč Opera rozpoznávat jednodušší hlasové příkazy - Opera se tak dala pohodlně ovládat pomocí headsetu a mikrofonu, protože rozuměla mluveným příkazům jako byly např. "Opera next link", "Opera back" nebo "Opera speak"...).

EPG software je napsán v tzv. XHTML+Voice programovacím jazyku a je dostupný pro vývojáře či pokročilé uživatele. Pro demonstraci jeho schopností navštivte tuto adresu.

"EPG program umožňující ovládat přístroje hlasem nepatří do oblasti science-fiction, spíše už dnes demonstruje jistou oblast webové technologie, kterou budou brzy využívat domácí spotřebiče," řekl Igor Jablokov ze společnosti IBM.