Testováno bylo 16 mobilních telefonů výrobců Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Siemens a Samsung.

Studie provedená agenturami Finland Radiation a Nuclear Safety Authority shledala, že hodnota povolené úrovně záření (zákon platný v EU povoluje maximálně dva watty na jeden kilogram) nebyla překročena ani u jednoho z telefonů - pohybovala se v rozmezích od 0,45 do 1,12 wattů/kg.

Nutno však říci, že normě SAR (Specific Absorption Rate), což je speciální termín zavedený pro mobilní telefony udávající maximální množství přijaté radiace z přístroje na jeden kilogram hmoty, vyhovují téměř všechny dnes prodávané mobilní telefony. Hodnota je odvozena z množství elektromagnetického záření, které se po průniku do lidského těla mění v teplo.

Lidské tělo vyprodukuje zhruba 100 wattů tepla. Plocha povrchu průměrného člověka je zhruba 1 metr čtverečný - jestliže pak víme, že 100 wattů připadá na jeden čtverečný metr, získáme jakýsi tepelný výkon připadající na přesně definovanou plochu, s jehož přijetím bychom se měli bez jakýchkoli zdravotních následků vyrovnat.

Anketa: Máte obavy ze zhoubných účinků mobilních telefonů na vaše zdraví?

Základní problém však vězí v tom, že pokud je elektromagnetickým vysílačem například televizní přístroj, pak vzniklé záření vnímáme celým tělem a ne pouze jeho částí, jak je tomu v případě mobilního telefonu, jehož účinky na lidský mozek mohou být v delším časovém období zhoubné. Před tímto také varují agentury, které daný výzkum provedly.

Úroveň SAR pro telefony sloužící ke komunikaci v tzv. sítích 3G (mobilní 3G telefon přenáší krom hlasu i obrazovou složku pomocí vestavěné videokamery) dosud měřena nebyla - v průběhu 1. poloviny 2005 by však i zde mělo být jasněji.