Již loňský průběh této konference vzbudil ve mně velmi silný pocit, že nejen mezi jejími účastníky, ale i mezi další internetově aktivní mládeží vzniká zárodek nové, pravděpodobně velmi schopné a sebevědomé generace.

Letošní rok tento dojem jenom podtrhl. Jednak úrovní soutěží, dále pak způsobem prezentace výsledků, která byla skoro profesionální, a konečně tvořivou konferenční atmosférou, která prokazovala, jak hluboký zájem mají mladí účastníci o soudobé informační a komunikační technologie.

Profíci by záviděli

Konferenci předcházely nominační soutěže. V nich mladí internetoví tvůrci předvedli ve třech soutěžích, co všechno s Internetem dokáží. Na konferenci se pak sešel rekordní počet 216 přihlášek.

V kategorii JuniorText byli oceněni: Josef Kakrda (14 let), Anna Maňasová (14 let) a Eliška Zichová (14 let). Nejlepší webové stránky v soutěži JuniorWeb měli: Lukáš Lánský (14 let - web Matematika obsahující zajímavosti, informace a úlohy), Jan Lenčo (14 let - hádankářský a soutěžní web Enigma) a Tomáš Mlčoch (14 let - web počítačové hry The Sim Page).

V kategorii JuniorProject bylo oceněno sedm projektů. Ty nejlepší měly úroveň, za kterou by se nemuseli stydět ani profesionálové: Zdeněk Cendra (17 let - nabídka webového prostoru SuperHosting), Petr Málek (16 let - redakční systém ActiveMag), Leoš Nguyenský (16 let - server A-Mobiles s melodiemi a programy pro mobilní telefony), Jan Řežáb (15 let - web RedBoss s informacemi a různými aplikacemi pro mobilní telefony), Jan Šedo (16 let - web SignáLy pro křesťanskou mládež), Michal Tuláček (17 let redakční systém OrangeJUICE), David Vávra (16 let - webová hra Duna on-line).

Stovky zákazníků

Současně byly vyhlášeny také výsledky soutěže Webík o nejlepší webové stránky dětských oddělení knihoven. Tu vyhrál Martin Šťáva (14 let) z Nového Bydžova.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář předal Zvláštní cenu Zdeňku Cendrovi za projekt serveru SuperHosting. Server nabízí komerčně s příslušnými službami webový prostor pro umístění stránek. Má přes 750 zákazníků z celé České republiky a několik i ze zahraničí. Webový prostor je utvářen fyzicky na 15 serverech. Zdeněk je spravuje, sám se stará o propagaci, účetnictví a registraci domén. Zajišťuje vývoj nových služeb a kompletní technickou podporu zákazníkům.

Zapomínají na svět

Řada mladých účastníků soutěží se začala zajímat o komerční zhodnocení svých prací. Jeden z nich, Zdeněk Cendr, se již touto cestou vydal. Na komerční činnost nezletilých autorů internetových děl mohou být rozporuplné názory. Vedle akceptování takových snah jistě nelze ani plně zavrhnout jejich odmítání, které nedoporučuje, aby nadaní jedinci si pravidelnou a náročnou výdělečnou činností zkracovali délku svého dospívání.

Přízračná proto byla reakce ministra Mlynáře na výdělečné plány jednoho z autorů oceněných prací, kterému radil, aby se raději soustředil na překonání osobní izolovanosti a našel si například děvče.

Nebezpečí jednostranného vývoje internetově nadané mládeže skutečně existuje. My starší jsme se s výpočetními prostředky, které nás lákaly svými možnostmi, seznamovali teprve v pokročilém věku, dnešní mládež již v dětských letech.

Mnohdy se počítače a Internet zmocňují mladých lidí tak, že zapomínají na ostatní svět, na kulturu, sport, přátelství a často i na drobné lumpárničky, které k jejich životu organicky patří. Ti, kteří v internetové tvorbě dosáhli určité úspěchy, zaplatili za ně hodinami a hodinami intenzivní práce. Komerční využití výsledků si vyžádá další, mnohdy i dlouhodobé a intenzivní pracovní zatížení, které znemožní zajímat se o jiné, pro mládež běžné záležitosti.

Pro úplnost dodejme, že zvukový záznam konference lze nalézt na adrese http://live.atlas.cz/pred nasky.asp, podrobnosti na adrese http://www.ezavinac.cz. (vladimir@vrabec.cz)