Tento webový prostor s podtitulem "intermediální projekt ČRo 3 - Vltava" je od počátku zamýšlen jako interaktivní platforma pro oblast experimentálně orientované rozhlasové tvorby typu soundart, radioart, ars acustica, ars sonora a dále pro oblast nové hudby, nových médií a internetu jakožto komplementárního média tradičního rozhlasového vysílání.

Kromě dokumentace a zvukového archívu odvysílaných pořadů žánrově spadajících do zmíněných oblastí bude rAdioCUSTICA rovněž portálem soustřeďujícím informace o obdobných domácích a zahraničních projektech. Portál má i své "teoretické centrum", v němž lze nalézt stručná i zevrubnější slovníková hesla nejčastěji užívaných pojmů, či doporučenou literaturu k celé oblasti.

Součástí portálu rAdioCUSTICA je též interaktivní sekce zacílená přímo na aktivní zapojení posluchačů či uživatelů internetu. Prvním z projektů je soutěž s názvem Kompozitor určená pro "domácí zvukové kutily".

rAdiCUSTICA zrcadlí mimo jiné snahy ČRo 3 - Vltava o hledání, realizaci a reflexi nových přístupů k tradičním rozhlasovým formám zejména mezi nejmladší autorskou generací a to v návaznosti na prudký rozvoj digitálních médií a jejich úzké souvislosti s mediálním prostředím celosvětové počítačové sítě Internet.

Představení projektu proběhne také v novém cyklu Radioateliéru s názvem PremEdice, který vysílá Český rozhlas 3 - Vltava pět minut po půlnoci z pátku 28. na sobotu 29. března.