Ten rozhodl 22. listopadu ve prospěch telekomunikačního operátora Tiscali v rámci jeho sporu s Českým Telecomem ohledně zavedení propojení na bázi účtování FRIACO (Flat-Rate Internet Access Call Origination).

Toto rozhodnutí ČTÚ umožnilo provedení takových změn ve smlouvě o propojení mezi oběma firmami, které umožní implementaci modelu FRIACO pro paušální účtování cen za propojení.

Tiscali tak bude moci poprvé nabídnout svým koncovým uživatelům různé typy paušálních sazeb, časových kreditů a další cenově výhodné balíčky pro vytáčené připojení k internetu, a to zcela nezávisle na Českém Telecomu.

Generální ředitel Tiscali Naveed Gill vítá rozhodnutí ČTÚ a firma podle něj přijde s paušálem na dial-up v prvním čtvrtletí roku 2005. S ohledem na znění tohoto rozhodnutí však jeho zavedení bude omezeno jak geograficky, tak i co do rozsahu produktu.