Téměř 18 procent dospělých respondentů žijících ve vybraných šesti evropských zemích (Německo, Británie, Francie, Španělsko, Itálie a Švédsko) uvedlo, že díky informacím na internetu čtou méně noviny. Před třemi lety to přitom bylo jen 13 procent. Podobné výsledky byly zjištěny i v USA a Austrálii.

Jednou z příčin zvyšujícího se zájmu o internet je skutečnost, že ve vyspělých evropských zemích v posledních letech došlo k výraznému rozšíření vysokorychlostního časově neomezeného připojení, které umožňuje provozovat přes internet i multimediální aplikace jako jsou např. telekonference. Uživatelé mohou přes internet hrát také hry, sdílet mezi sebou digitální fotografie či stahovat si hudbu.

Čtyřicet procent uživatelů vysokorychlostního internetu ze západní Evropy uvedlo, že po jeho zavedení omezilo sledování televize. Ve sledovaných zemích má rychlé připojení k internetu přibližně 19 procent domácností.

Internet nabízí nové možnosti

Internet vedle toho nabízí řadu nových možností - od kontaktu se známými a přáteli po nakupování či průzkum trhu. Zatímco dříve mnoho lidí přišlo domů a zapnulo televizor, nyní si podle analýzy nejprve sedají na hodinku či dvě k počítači.

Podle názoru analytiků firmy vede dělící čára také generacemi. Zatímco lidé nad 55 let zůstanou věrni svým televizorům, mladší lidé budou čas stále více dělit mezi klasická média a internet.