Přestože odvětví digitálních fotoaparátů zažilo mimořádný růst, využití technologie kategorizování fotografií je stále na počátku vývoje. Doposud byla používána pouze v aplikacích jako je rozpoznávání tváří v kriminalistice. Vědci však nyní vyvinuli novou technologii s širokým spektrem využití, která dokáže identifikovat a kategorizovat běžné snímky, jako jsou budovy, zvířata, letadla, knihy či tváře.

Vědci práci s digitálními fotografiemi vnímají podobně jako lidskou mysl a tato revoluční metoda funguje na bázi "naučení" počítače tak, aby vyznačil hlavní vlastnosti předmětu, nazývané "patches", a klasifikoval jejich soubory. Klasifikace následně uloží digitální snímek do patřičné kategorie nebo kategorií.

Technologie se postupně zdokonaluje

I v průběhu tohoto výzkumu musely být překonány určité překážky. Například jedna z prvních verzí systému by mohla zaměnit digitální snímek hromady pneumatik se snímkem auta, protože obě fotografie obsahují ty samé "patches".

Aby se zabránilo vzniku takovýchto nesrovnalostí, prozkoumává nový program hlavní "patches" a dává je do souvislosti s ostatními částmi obrázku. V tomto případě by tedy fotografie hromady pneumatik nebyla zaměněna za obrázek auta, protože stroj by rozpoznal, že snímek postrádá ostatní důležité skvrny jakou jsou reflektory či okna.

Díky možnostem rozpoznávání obsahu digitálních snímků může být využívána i řada dalších nových služeb. Například v případě, že rozpoznaný digitální snímek je známá budova, by mohl uživatel požádat o více informací ohledně této fotografie a automaticky by je získal prostřednictvím webu.