Pod heslem "Do knihovny na Internet, po Internetu do knihovny" se snaží upozornit na rozšíření svého poslání, které přinesla Síť sítí.

Dle knihovního zákona z roku 2001 mají být knihovny poskytující veřejné služby do konce roku 2006 připojeny na Internet. V současné době tento úkol splnilo již asi 1300. Podobně jako vybavení škol Internetem stává se stejné vybavení knihoven samozřejmostí. Začínají zaujímat významné místo ve veřejně přístupném Internetu, který všem těm, kteří nemají jinou možnost, poskytuje příležitost využít služby moderních informačních a komunikačních technologií. Jestliže v průběhu letošního roku bude na celosvětovou síť napojeno přibližně 1700 knihoven, tak tento stav umožní, aby zhruba tři čtvrtiny našich obyvatel měly šanci pracovat se Sítí sítí.

A tak, jak sami pracovníci knihoven říkají, v knihovnách se "...školí, jak s Internetem pracovat, informuje o tom, jak získat zaměstnání, radí, kde hledat informace, předvádí, jak se pracuje s e-mailem, propaguje Internet jako komunikační prostředí i zásobárna informací, navádí, jak na Internetu vyhledávat, orientuje v bohatství informačních zdrojů, nabízí hodiny provozu knihovny navíc, přemlouvá, aby se lidé Internetu nebáli, láká i odpouštějí či snižují poplatky za připojení..."

Pro začátečníky i pokročilé

Všechnu tuto aktivitu chce řada knihoven v tomto měsíci zájemcům předvést, a proto je zve "do knihovny na Internet". A nejen to. Chce jim také ukázat, že řada zajímavých a důležitých knihovních služeb je dosažitelná právě z něho. Tedy "po Internetu do knihovny". Podrobnosti o akcích jednotlivých knihoven je možné nalézt na adrese http://www.stk.cz/~svoboda/BMI/BMI-table.html. Nemáte-li Internet a máte o akce zájem, navštivte knihovnu ve svém okolí, jistě vám tam ochotně podají potřebné informace.

Tak například Městská knihovna v Praze na Mariánském náměstí hned první den uskutečnila pro začátečníky školení "Praktické seznámení s Internetem", před týdnem zahájila seznamování se zajímavými internetovými adresami prvou částí "Praktické a občanské informace pro Pražany", minulý týden pokračovala částí "Pražskými památkami na Internetu" a příští týden prezentaci ukončí částí "Kultura a volný čas v Praze na Internetu". Dále připravuje prezentaci "Začínáme s Internetem" a pro děti "Zábavu i poučení na dětských www stránkách".

Národní knihovna ČR, sídlící v pražském Klementinu, připravila školení za asistence odborníků "Umíte pracovat s on-line zdroji?". Dále pak individuální instruktáže automatizovaného výpůjčního systému "Jak na to?" Vedle těchto akcí připravila i školení a instruktáže k dalším knihovnickým tématům. Navíc jako mnoho dalších knihoven již několik let pravidelně školí základy počítačů a Internetu. Přitom si klade za cíl přitáhnout nejen mládež, kde to jde poměrně snadno, ale i zájemce středního a vyššího věku.

Při těchto školeních se zažijí i mnohé komické situace. Tak například pověstný je příklad jedné paní, která se nechala proškolit v Internetu asi sedmnáctkrát a pokaždé přišla znovu, neposkvrněná jakoukoli znalostí ovládání počítače a Internetu. Když se jí lektoři pokoušeli taktně naznačit, že je to pro ni ztráta času, tak se vždy dočkali odpovědi: "Když mně se líbí, jak hezky vyprávíte a stejně nemám po ránu co dělat."

Kdo se ptá, ten se dozví

Na výsledky loňské akce "BezMezné Informace v BMI" navázala mírně pozměněná, zato již zcela standardní služba "Ptejte se své knihovny". Na e-mailovou adresu ptejteseknihovny@nkp.cz. lze zaslat dotazy týkající se literatury, autorů, obsahu periodik, encyklopedických informací, knihovnických služeb, knihovnictví jako vědy, knihovnického školství, aktuálního dění v knihovnictví doma i v zahraničí apod. Pracovníci knihoven se snaží, aby dotazy, jimiž si je tazatelé vychutnávají, byly zodpovězeny do 48 pracovních hodin. Tato akce je trvalá, běží již od listopadu minulého roku. Dotazy s odpověďmi jsou archivovány na adrese http://www.nkp.cz/refer_centrum/archiv/archiv.htm. Tuto službu jsem si vyzkoušel a musím uznat, že odpověď byla perfektní a došla druhý den po podání. Službu vřele doporučuji.

Nejen v matičce Praze

Každá knihovna, která se účastní akcí BMI, má nějaký zajímavý program. Tak například Městská knihovna v Kutné Hoře kontaktovala úřad práce s nabídkou pomoci evidovaným uchazečům o práci při vyhledávání pracovních míst na Internetu. A to bez poplatků během celého měsíce března. Zorganizuje také kurs pro Internetem nepolíbené. Účastní se již tradiční "Noci s Andersenem". Pro děti jsou připraveny soutěže v prostorách knihovny i klasické předčítání na dobrou noc. Noci s Andersenem bude předcházet vycházka po večerní Kutné Hoře, která má dětem přiblížit slavnou minulost města.

BMI se účastní i knihovny v malých obcích. Aby připravily zajímavý program, nemusí to být zrovna velké knihovny nebo knihovny ve velkoměstech. Tak například obecní knihovna v Klešicích (http://www.klesice.cz), obci nedaleko Heřmanova Městce s obyvatelstvem necelých 300 osob, připravila pro své návštěvníky poradny "Naučte se používat Internet" a jak používat "On-line katalog". Během BMI snížila poplatek za přístup na Internet na polovinu (5 Kč za 15 minut). Zapojuje se do BMI letos poprvé a sama je zvědavá, jak to dopadne. Můžeme jí pouze popřát, jako i ostatním knihovnám, aby to dopadlo dobře. (vladimir@vrabec.cz)