Infikovanou e-mailovou zprávu lze snadno poznat podle předmětu zprávy či samotného textu, které jsou:

Předmět zprávy: Photos
Příloha: photos_arc.exe
Text: LOL!;))))

K samotnému zavirování dojde při spuštění souboru v příloze. Skutečný odesílatel je zcela odlišný od uvedeného a z toho důvodu je zbytečné dotyčnou osobu upozorňovat. Podezřelé e-maily je nejlepší ihned smazat.

Nová varianta viru má omezenou životnost a měla by se přestat šířit 20. srpna ve 21:11 hod. To se však netýká zadních vrátek, která budou otevřena i po tomto datu.

Jak poznat zavirovaný počítač

Zavirovaný počítač poznáte podle přítomnosti souborů winpsd.exe ve Windows\System a rasor38a.dll v adresáři Windows. O otevřených zadních vrátkách svědčí soubor winvpn32.exe umístěný v adresáři Windows.

První verze viru Mydoom se objevila na přelomu ledna a února a zařadila se mezi nejrychleji se šířící viry v historii. Během několika dnů napadla více než 50 miliónů počítačů.