„V období od 1. 1. do 31. 3. 2015 bylo zkontrolováno celkem 350 e-shopů. Inspektoři se zaměřili především na plnění povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti České obchodní inspekce. Nedostatky byly zjištěny při 279 kontrolách, což představuje 79,7 % z celkového počtu kontrol,“ uvedl Fröhlich.

Podle něj inspekce uložila internetovým obchodům 225 pokut za milión korun.

„Největší podíl na zjištěných nedostatcích má stejně jako v minulém roce použití nekalých obchodních praktik, konkrétně klamavých obchodních praktik, které byly prokázány při kontrole obchodních podmínek internetových obchodů, a to celkem ve 233 případech," doplnil Fröhlich.

Podotkl také, že šlo většinou o neposkytnutí zákonem daných informací nebo poskytnutí neúplných údajů například o prodávajícím nebo podmínkách uzavření smlouvy.

Kontroly byly cílené

Vysoký počet zjištěných nedostatků inspekce vysvětluje tím, že její kontroly byly cílené. Ke kontrole vyhledávala obchody, u kterých vzniklo na základě předchozího sledování podezření na nedodržování předpisů, a některé zkontrolovala na základě upozornění nespokojených spotřebitelů.

V loňském roce ČOI zjistila nedostatky u 79 procent z 867 kontrolovaných e-shopů a uložila jim za to pokuty ve výši 4,8 miliónu korun. Stejně jako nyní i loni byly nejčastějším prohřeškem klamavé obchodní praktiky.

Kontroly internetových obchodů – 1. čtvrtletí 2015
Inspektorátpočet kontrolkontroly se zjištěnímzjištěná porušení v %
Středočeský a hl. město Praha583051,7 %
Jihočeský a Vysočina312477,4 %
Plzeňský a Karlovarský393384,6 %
Ústecký a Liberecký393794,9 %
Královéhradecký a Pardubický534686,8 %
Jihomoravský a Zlínský594881,4 %
Moravskoslezský a Olomoucký716185,9 %
Celkem35027979,7 %