V Česku v současnosti funguje více než 4500 základových stanic, které sítě LTE šíří. Jenže rychlý mobilní internet pracuje v pásmu 800 MHz, což může způsobovat rušení televizního příjmu. LTE sítě totiž pro svůj provoz používají část frekvencí, které do roku 2012 sloužily pro televizní vysílání a přímo sousedí s frekvencemi pro stávající digitální pozemní vysílání (DVB-T).

Rušení lidé mohou zaznamenat tak, že na jejich televizních přijímačích dochází k zamrzávání obrazu nebo k fragmentaci – rozpadu obrazu na kostičky. Případně může také docházet k úplné ztrátě obrazu nebo zvuku. Takto mohou být rušeny individuální antény pro příjem DVB-T, společné televizní antény i kabelová televize.

Tyto problémy se mohou týkat až 60 procent domácností v České republice.Marcel Procházka, ředitel regulace Českých Radiokomunikací

„Podle našich odhadů se tyto problémy mohou týkat až 60 procent domácností v České republice,“ prohlásil Marcel Procházka, ředitel regulace Českých Radiokomunikací. Právě radiokomunikace se starají o drtivou většinu tuzemských televizních vysílačů.

„V Česku jsou nejvíce rušeny kanály 59 a 60. Například v Praze a Brně je tak ohroženo zejména vysílání multiplexu číslo 3. K rušení dochází zhruba do 500 metrů od základové stanice LTE,“ konstatoval Procházka.

Případnou opravu hradí operátor

Podle něj lidé často za opravy platí sami a nevědí, že mají nárok na bezplatné sjednání nápravy. „Lidé se často obracejí na České Radiokomunikace jako distributora televizního signálu nebo přímo na servisní společnosti a opravy sami platí,“ uvedl ředitel regulace Českých Radiokomunikací.

„Správným postupem je přitom kontaktovat místně příslušné oblastní pracoviště Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), kde rozhodnou o tom, zdali je stížnost oprávněná a souvisí se spuštěním LTE základových stanic. Pokud ano, mají diváci nárok na bezplatnou opravu,“ doplnil Procházka.

ČTÚ na místě provede měření, aby zjistil, zda za rušení skutečně může vysílač LTE. Pokud se ukáže, že je stížnost oprávněná, celou věc začne řešit mobilní operátor. Ten zpravidla pošle do postižené oblasti smluvní firmu, která na náklady operátora opravu zajistí, například instalací jiné antény.

V případě neoprávněné stížnosti, kdy pozemní digitální vysílání není rušeno LTE sítěmi, řeší divák odstranění rušení na své vlastní náklady. Výjezd a měření ČTÚ ale hradit nemusí.

Stovky stížností měsíčně

V souvislosti s rozšiřováním mobilních sítí LTE vzrostl podle informací radiokomunikací počet stížností diváků na rušení digitálního televizního signálu na několik set měsíčně. Počet oprávněných stížností eviduje Český telekomunikační úřad okolo stovky každý měsíc.

To je přitom výrazně méně než v zahraničí. V přepočtu na 100 spuštěných základových stanic LTE je v Česku evidováno 2,45 oprávněného případu rušení, zatímco například ve Velké Británii je to 101 a ve Francii dokonce 1000 oprávněných stížností. To ale může být způsobeno tím, že lidé v Česku o možnosti bezplatné opravy nevědí a řeší to na vlastní pěst.

Mobilní operátoři budou ve výstavbě sítí LTE pokračovat ještě zhruba čtyři roky. Celkem jich má být v Česku více než 15 000, což může riziko rušení televizního příjmu v budoucnu ještě zvyšovat.

ČTÚ vyžaduje, aby každá nově zaváděná základová stanice LTE prošla testováním ve zkušebním dvouměsíčním provozu. Úřad také informuje starosty dotčených obcí o zahájení zkušebního provozu. Návod, jak přesně postupovat v případě podezření na rušení DVB-T příjmu sítěmi LTE, naleznete na stránkách ČTÚ.