Počítač Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vyrobený v roce 1989 a založený na procesoru Intel 80286 s frekvencí 6 MHz je dodnes využíván v laboratoři feromagnetické rezonance k řízení vědecké aparatury. Je používán v průměru třikrát týdně a ke svému účelu je tento počítačový "dědeček" zcela dostačující. Jeho pořizovací cena bez monitoru byla kolem 60 000 Kčs.

I starší počítač může stačit

Cílem soutěže, do které bylo přihlášeno 25 firemních počítačů z různých oborů podnikání, je upozornit na to, že dlouhodobý odklad obnovy osobních počítačů a dalších zařízení z oblasti IT s sebou přináší i rizika - včetně vyšší poruchovosti a stoupajících nákladů na správu. Na druhou stranu existují i starší přístroje, které dodnes plně postačují k vykonávání svěřených úkolů.

Zajímavým zjištěním je, že dle názoru firem dvě třetiny přihlášených nejstarších počítačů vyhovují účelům, ke kterým jsou používány. Mezi nejčastějšími důvody, proč doposud nebyly nahrazeny, bylo uvedeno, že PC buď vyhovuje svému určení, a nebo nedostatek financí na nákup nové výpočetní techniky.