„Trávíme svůj život před obrazovkami a většinou přitom plýtváme časem: sledujeme sociální média a videa, chatujeme nebo nakupujeme. Co kdyby byly tyto aktivity – klikání, esemesky, aktualizace našich webů a náhodné surfování – využity jako podklad pro tvorbu působivých a emocionálních literárních děl? Mohli bychom napsat velký román vyrabováním našeho účtu na Twitteru?“ láká Goldsmith posluchače podle webu univerzity.

Od účastníků kurzu se očekává, že budou každou středu „zírat na obrazovku po dobu nejméně tří hodin a komunikovat pouze prostřednictvím chatů, internetových robotů, sociálních médií a e-mailů“.

Kurz je navržen tak, aby umožnil zkoumat „dlouhou historii nudy a utrácení času“. Jak uvádí popis kurzu, „těkání, dělání celé řady věcí naráz a bezcílné potulování po webu jsou povinné“. Profesor ujišťuje, že bude přísně dohlížet na „zajištění rozptýlenosti“.

Goldsmith, který kromě přednášení na univerzitě píše i poezii (nudnou, jak sám zdůrazňuje), se už dříve pokusil upoutat pozornost například kurzem „netvůrčího psaní“.