Rodiče lze podle jejich názorů na výuku práce s internetem rozdělit do několika skupin. Více než 55 % dotázaných patří do skupiny moderních rodičů.

„Tato skupina se vyznačuje tím, že děti k využívání internetu aktivně vede, protože si uvědomuje jeho důležitost v současném světě. Je pro ně velice důležité, aby se děti naučily internet využívat efektivně, například prostřednictvím výukových her. Moderní rodič má perfektní přehled o tom, co jeho děti na internetu dělají,“ uvedl Michal Nosek, specialista výzkumu trhu ve společnosti Seznam.cz.

Strach z vlivu internetu

Druhou nejpočetnější skupinu tvoří rodiče, kteří mají zcela opačný názor. Chránit děti před dopadem internetu se snaží 28 % respondentů. „Jejich děti sice již fungují on-line, ale oni se tuto skutečnost snaží spíše eliminovat. Největší strach mají z toho, že internet snižuje schopnosti dnešních dětí vytvářet kvalitní mezilidské vztahy, a chtějí zabránit tomu, aby dětem internet nahradil realitu. Více než ostatní rodiče si myslí, že internet je pro děti nebezpečný, a nesnášejí počítačové hry obsahující násilí. Odmítají využívat internet k zabavení svých dětí,“ konstatoval Nosek.

Každý desátý rodič pak rezignoval – tato skupina sice nemá celosvětovou počítačovou síť v lásce, ale vzdali se pod tíhou jejího vlivu. „Jejich děti tráví u internetu hodně času. Rezignovaní rodiče nemají přehled o tom, na jaké stránky jejich děti chodí a jaké služby využívají. Obecně jde o nejméně vzdělaný segment rodičů, z nichž více než polovina nemá maturitu,“ podotkl specialista výzkumu trhu ve společnosti Seznam.cz.

Nejmenší skupinou jsou se sedmiprocentním podílem fandové. „Ta se skládá především z lidí, kteří jsou nadšení ze všech novinek v informačních technologiích a sami je dennodenně využívají. Jejich děti tráví u počítače nejvíc času a oni na ně při tom dohlížejí, ale příliš jim do toho nemluví. Jsou přesvědčení, že je pro jejich děti dobré, aby se s internetem spřátelily, a podporují je v tom,“ uzavřel Nosek.

Internet jako motivační nástroj

Děti často používají internet pro komunikaci s kamarády a zábavu, například ke sledování videí. Pro rodiče je celosvětová počítačová síť zase dobrým motivačním nástrojem, vyplývá z dřívějšího průzkumu Seznam.cz. [celá zpráva]

Data vycházejí z nástroje nazývaného Výzkumník. Jeho prostřednictvím se mohou lidé podílet na mapování webu i sdělovat nápady ohledně toho, co jim na internetu chybí. Zástupci české portálové jedničky touto cestou zároveň získají zpětnou vazbu na své služby. [celá zpráva]