Podle provedeného průzkumu v současné době tento komunikační prostředek využívá přibližně 364 miliónu uživatelů. Ale pouze 20 % podnikových uživatelů dnes Instant Messaging (IM) považuje za plnohodnotný podnikový komunikační nástroj. To by se do budoucna mělo radikálně změnit. Naopak i nadále by měly mezi uživateli převládat IM programy poskytované zdarma.

Především pro zlepšení vnitropodnikové komunikace

Z průzkumu mezi stávajícími podniky, které využívají Instant Messaging, vyplývá, že 44 % firem od nasazení IM očekává zlepšení vnitropodnikové komunikace, dalších 33 % chce ušetřit na telefonních poplatcích a přibližně 11 % podniků chce pomocí IM zvýšit produktivitu práce. Zbývajících 11 % jej používá jako doplněk k elektronické poště a telefonu.

Výhodou IM je rychlost komunikace

Instant Messaging umožňuje komunikaci v reálném čase mezi právě připojenými uživateli internetu a jeho hlavní výhodou oproti elektronické poště je rychlost komunikace s téměř okamžitou zpětnou vazbou. Zároveň vždy vidíte, kdo z vašich kolegů je právě připojen k internetu.

Nejrozšířenějším prostředkem internetové komunikace založeným na Instant Messagingu je bezplatný komunikační program ICQ (I Seek You), o jehož úspěchu svědčí i to, že izraelská společnosti Mirabilis, která ICQ vyvinula, byla v červnu 1998 koupena předním americkým poskytovatelem přístupu na internet, společností America Online (AOL).