Provozovatel vyhledávače je podle verdiktu zodpovědný za zpracování i těch osobních údajů, které se sice nacházejí na internetových stránkách zveřejněných třetími osobami, ale jsou zobrazovány ve výsledcích vyhledávání. Na vymazání však musí mít uživatel skutečně právo, což musí posoudit sám provozovatel.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„Je-li tomu tak, odkazy na webové stránky obsahující tyto informace musí být vymazány ze seznamu výsledků vyhledávání,“ napsal soud. V případě, že provozovatel žádosti nevyhoví, může se dotčená osoba obrátit na zodpovědné dozorčí nebo soudní orgány.

Informace ve vyhledávačích nesmějí být irelevantní

Kauza se týká žádosti španělského občana, který zjistil, že ve výsledcích vyhledávače Google je pod jeho jménem k nalezení článek ze španělského deníku z roku 1998 o dražbě jeho nemovitostí kvůli dluhům na sociálním zabezpečení. Španěl žádal u odpovědných úřadů své země, aby vydavatel deníku i Google zmínku odstranili, protože dluh už dávno uhradil, a informace je tedy irelevantní.

Španělský úřad pro ochranu údajů zamítl stížnost proti vydavateli deníku, který informaci zveřejnil legálně. Vyhověl však ve stejné věci ve vztahu ke společnosti Google a její španělské pobočce. Ty se ale odvolaly k soudu, který se Evropského soudního dvora dotázal na jeho výklad evropské směrnice o ochraně osobních údajů.

Evropský soud kromě jiného konstatoval, že unijní právo se na společnost Google sídlící v USA i na její španělskou odbočku vztahuje navzdory tomu, že údaje samotné jsou zpracovávány podnikem mimo EU, v tomto případě ve Spojených státech.

Soudní dvůr EU zdůraznil, že vyhledávání na síti umožňuje získat strukturovaný přehled informací o hledané osobě. Informace týkající se „řady aspektů soukromí“ by podle soudu bez vyhledávače nemohly být vzájemně propojeny, nebo by to šlo jen velmi obtížně. „Uživatelé internetu si tak mohou vytvořit víceméně podrobný profil vyhledávaných osob,“ upozornil soud.

Rozhodnutí se nebude týkat pouze Googlu  

Účinek je podle soudního verdiktu znásoben také významnou úlohou internetu v moderní společnosti a faktickou „všudypřítomností“ podobných informací. „Takový zásah do základních práv nelze s ohledem na jeho možnou závažnost ospravedlnit pouze hospodářským zájmem provozovatele vyhledávače na zpracování údajů,“ míní soud.

Rozhodnutí se nebude týkat pouze Googlu, ale všech vyhledávačů působících na území EU. Lidé po nich v podstatě budou moci požadovat, aby upravovaly výsledky vyhledávání.