„Úřad uložil pokutu 480 000 Kč společnosti eMarketing CZ za šíření nevyžádaných obchodních sdělení. Uvedená společnost rozesílala po dobu přibližně jednoho roku obchodní sdělení v rozporu se zákonem o některých službách informační společnosti,“ uvedla Štěpánková s tím, že zákon umožňuje udělit pokutu až do výše deseti miliónů korun.

Společnost podle ní během šetření nebyla schopná prokázat, že adresáti poskytli souhlas se zasíláním sdělení. „Ani nebylo prokázáno, že jde o zákazníky společnosti. Rozklad podaný jmenovanou společností v souvislosti s rozhodnutím úřadu o uložení pokuty byl zamítnut a rozhodnutí o uložení pokuty bylo potvrzeno a je pravomocné,“ uzavřela Štěpánková.

Statisícové pokuty za šíření nevyžádané pošty padaly v Česku již v minulosti. Před dvěma roky například dostala pokutu ve výši 170 000 korun společnost VEMO Product. Protože s rozesíláním spamu nepřestala, ÚOOÚ nakonec této firmě vyměřil další sankci ve výši 320 000 Kč.