Blu-ray nebo HD-DVD?

Jednu skupinu vede japonský elektrotechnický obr Sony a patří do ní i nizozemský Philips a korejský Samsung. Skupina se označuje jako Blu-ray. Založilo ji 13 firem, které nyní chtějí vytvořit asociaci s názvem Blu-ray Disc Association (BDA). Jejím cílem je zavést nové formáty, které by se využívaly při výrobě DVD přehrávačů a dalších zařízení.

Stejný cíl sleduje i konkurenční skupina, která prosazuje technologii HD-DVD a která má v nynějším boji navrch. O jejím návrhu už totiž hlasovalo takzvané DVD fórum, které novou technologii přijalo za standard. DVD fórum je globální sdružení asi 220 výrobců elektroniky a mediálních společností. Do skupiny, která prosazuje technologii HD-DVD, patří koncern NEC nebo další japonská společnost Toshiba.

Základem nového DVD je modrý laser

Obě konkurenční skupiny se v zásadě shodují pouze v tom, že v novém formátu bude hrát klíčovou roli modrý laser, zatímco dnešní přístroje využívají červeného laserového paprsku. Modré světlo má kratší vlnovou délku a nová technologie především umožňuje záznam mnohem většího objemu dat. Každá skupina má ale jiné představy o tom, jak bude nová technologie pracovat.

Vůbec první DVD rekordér, který pracuje s modrým laserem, na trh uvedla společnost Sony, a to v loňském roce. V červenci by se měl na trhu objevit další takový přístroj, jehož výrobcem bude japonská společnost Matsushita, jejíž produkty jsou známy pod značkou Panasonic.

Sony a Matsushitě se nelíbí rozhodnutí DVD fóra

Rozhořčení společností Sony a Matsushita, že DVD fórum neschválilo jejich formát, je tedy do značné míry pochopitelné. NEC a Toshiba sice souhlas DVD fóra mají, ale dosud na trh neuvedli ani jeden přístroj s modrým laserem. S uvedením těchto přístrojů na trh firmy nepočítají ani v letošním roce.