Jde o první zákon svého druhu týkající se možnosti vymazat on-line obsah. Právní úprava, kterou podepsal guvernér Jerry Brown a v platnost vstoupí 1. ledna 2015, přinutí takové internetové molochy, jako je Facebook a Twitter, ale také internetové vyhledávače, umožnit nezletilým vymazat svou on-line minulost. To je v budoucnu ochrání před problémy, které by jim odhalená dávná nevhodná poznámka či výstřelek mohly způsobit v zaměstnání.

"Děti až příliš často prozradí nebo ukážou víc, než by chtěly, kdyby o tom přemýšlely," řekl James Steyer, zakladatel sanfranciské neziskové skupiny Common Sense Media, která zákon prosazovala. "Podobné chyby se s nimi pak mohou táhnout celý život, jejich digitální stopa je může pronásledovat všude, kam se vrtnou."

Tato otázka je čím dál tím důležitější, jak dorůstá první generace, která vyrostla už jen v éře internetu. Také rozsah on-line života je čím dál tím objemnější - a snadněji dohledatelný.

V loňském roce Kalifornie přijala zákon, který zakazuje podnikům a univerzitám požadovat od svých zaměstnanců či studentů přístupová hesla na jejich účty na sociální síť Facebook.