Mironet nabídne zákazníkům od 17.května 2004 možnost řešení reklamací ve své centrále v Holešovicích, přičemž řešení reklamací bude zpoplatněná služba.

Důvodem je, vzhledem k velkému objemu prodeje Monimy, nutnost zaměstnat pro tento úkol nové pracovníky servisu, jejichž úkolem bude otestovat vadný díl, vyhledat dodací list, zajistit logistiku (dopravení zboží dodavateli, přivezení vyreklamovaného zboží zpět) a předat opravené zboží zákazníkovi. Celkové náklady na řešení reklamací po firmě Monima jsou odhadnuty na minimálně 50 tisíc korun měsíčně (600 tisíc korun ročně).

Za řešení reklamací zákazníci Monimy zaplatí

Cena služby (vyhledání reklamace a příslušná logistika) je stanovena na 340 Kč za hodinu (včetně DPH). Koncovým zákazníkům, kteří se zaregistrují na internetových stránkách Mironetu do 31.května 2004 bude poskytnuta 50% sleva, a až 100% slevu dostanou koncoví zákazníci, kteří nakupovali v Mironetu v období 3 měsíců před žádostí o reklamaci.

Doba potřebná k úspěšně řešené reklamaci by měla být typicky 1-2 hodiny, maximální účtovaná částka je limitována třemi hodinami. Za neúspěšnou reklamaci bude účtováno fixně půl hodiny. První konzultace, kdy se zákazník dozví, jaká je pravděpodobnost úspěšného řešení jeho reklamace, je zdarma. Na úspěšné vyřešení reklamace však není právní nárok.  

Ceny byly určeny v minimální výši tak, aby byly alespoň zčásti pokryty náklady spojené s řešením těchto reklamací, uvádí na svých internetových stránkách firma Mironet.

60% úspěšnost vyřízení reklamací

S ohledem na doposud uzavřené dohody s dodavateli lze očekávat cca 60% úspěšnost řešení reklamací. "Situace ohledně reklamací zákazníků, kteří nakoupili zboží v Monimě, je problematická. Monima zůstala dlužna svým dodavatelům značné částky a před samotným rozhodnutím Mironet vedl složitá jednání, aby řešení reklamací zákazníků nebylo podmíněno úhradou těchto dluhů. S většinou dodavatelů byla nakonec jednání úspěšná, nikoli však se všemi" říká Ing. Robert Novotný, ředitel firmy Mironet.

Monimu převzal Abacus, který reklamace odmítl řešit

Mnoho zákazníků studentského počítačového obchodu Monima zaskočila zpráva o ukončení jeho činnosti z důvodů špatných finančních výsledků, která se objevila na internetových stránkách společnosti počátkem dubna. Obchodní aktivity společnosti a zaměstnance přitom převzala společnost Abacus, která byla hlavním věřitelem Monimy a rozhodla se zákazníkům Monimy reklamace neřešit.