Společnost Lingea, která je známa především svými kvalitními překladovými slovníky, proto přichází na českém trhu s jedinečným programem, jenž nese označení Grammaticon. Ten kromě oprav překlepů dokáže odhalit i řadu gramatických chyb nebo prohřešků proti stylistice. Tím posouvá možnosti kontroly textu v českém jazyce o veliký kus dál než běžná kontrola pravopisu vestavěná ve vašem textovém editoru.

Grammaticon je schopen v textu odhalit chyby ve shodě podmětu s přísudkem, ve jmenné skupině, chybnou interpunkci, nesprávné použití předložek či zájmen, chybějící nebo nadbytečné čárky ve větách, či dokonce upozornit na špatný slovosled.

Zároveň program upozorní na prohřešky proti správnému stylu vybraného dokumentu. Sami si přitom před kontrolou textu zvolíte, zda je o dopis, formální nebo neformální text, či text technický. Program vás upozorní např. na nesprávné použití první osoby v technických textech nebo opakující se slova ve větě.

Jednotlivé druhy chyb jsou přitom v textu barevně odlišeny. Překlepy Grammaticon podtrhává červeně, pravopisné chyby zeleně a prohřešky proti stylu žlutě.

:. Hlavní okno programu Grammaticon

Možnost přísnější kontroly

Kromě standardního módu lze program přepnout do režimu tzv. přísné kontroly, ve kterém Grammaticon kontroluje text přísněji a upozorní tedy na každou nesrovnalost, která připadá v úvahu, avšak na úkor toho, že chybně mohou být označeny i správné části textu.

Kontrola i ve Wordu

Kromě samotné kontroly textu v Grammaticonu je možné všech možností kontroly textu využít přímo ve Wordu nebo ostatních aplikacích kancelářského balíku MS Office, do kterého lze nainstalovat Grammaticon jako přídavnou součást. Grammaticon pak v těchto aplikacích nahradí standardní kontrolu pravopisu.

:. Nastavení kontroly v Grammaticonu

Grammaticon v praxi

Po vyzkoušení Grammaticonu lze jednoznačně říci, že dokáže zkontrolovat váš text mnohem důkladněji než běžná kontrola pravopisu. Na druhou stranu vzhledem ke složitosti českého jazyka nelze očekávat, že program dokáže najít úplně každou chybu. Navíc v řadě případů Grammaticon jen upozorní např. na to, že ve větě chybí čárka, ale již nedokáže nabídnout opravu, kam čárku umístit. Tudíž se ani s Grammaticonem neobejdete bez pravidel pravopisu.

Grammaticon se stane neocenitelným pomocníkem obzvláště tam, kde není čas požadovaný text pořádně zkontrolovat korektorem. V tomto případě Grammaticon okamžitě upozorní nejen na překlepy a gramatické chyby, ale i na stylisticky nevhodná nebo v textu se často opakující slova, což už obyčejná kontrola pravopisu nezvládá. Práci lidského korektora však zdaleka první verze Grammaticonu zastat nemůže.