Sledovací programy mají monitorovat s pomocí telekomunikačních společností e-maily a volání ze zahraničí do USA a naopak a také ty, které jsou zprostředkovány přes americké území. Podle zdrojů WSJ je ale nastavení programů tak široké, že mohou jako vedlejší produkt nabírat i domácí komunikaci.

Programy popsané deníkem WSJ se liší od těch, které obsahují dokumenty zveřejněné uprchlým technikem tajných služeb Edwardem Snowdenem o sledování telefonních hovorů a získávání dat ukládaných telekomunikačními společnostmi (Prism).

Na rozdíl od nich mohou monitorovací programy sledovat skoro jakoukoli činnost na webu, pokud to umožňuje široce formulovaný souhlas povolený tajným speciálním soudem.