Nejrychleji však roste počet připojení ve Španělsku, kde dostupnost internetu zvýšila ze 32 na 54 procent dospělé populace (lidí starších 16 let).

V Evropě je nyní nepočetnější komunita uživatelů internetu v Německu, Velké Británii a v Itálii, kteří jsou připojeni osobními počítači ve svých domácnostech. Dohromady jde o více než polovinu všech připojení ve světě (mimo USA). Pokud jde o rozšíření internetu v jednotlivých zemích (penetrace), nejdále podle údajů Nielsen Net pokročily Švédsko, Hongkong, Nizozemsko a Austrálie. Všechny tyto země mají relativní počet obyvatel s domácím přístupem k internetu vyšší než 63 procent a mají také vysoký podíl uživatelů využívajících vysokorychlostní připojení. Studie označila Španělsko jako zemi s nejslibněji se rozvíjejícím se trhem. Přes 49 procent tamní populace využívá elektronickou poštu a 44 procent lidí se zde věnuje konverzaci prostřednictvím internetu o zajímavých aktuálních tématech.

Celkově ve světě používá domácí PC s přístupem k internetu 580 miliónů lidí. V Evropě tak činí 135,3 miliónu lidí, v asijsko-pacifické oblasti 75,5 miliónu, v Latinské Americe 14,3 miliónů a ve zbytku světa 183,8 miliónu uživatelů internetu.

Země s nejrychleji rostoucím počtem připojení k internetu v loňském roce:

Země přírůstek (%) penetrace (%) počet připojení (milióny osob)
Španělsko 22 54 17,0
Velká Británie 6 68 30,4
Itálie 6 68 25,3
Německo 4 63 41,8
USA 3 79 168,6
Nizozemsko 3 73 9,2
Francie 2 54 1,1
Brazílie 2 45 19,7
Švédsko 1 85 6,1