„Více než polovina respondentů odpověděla, že svou první e-mailovou schránku používá dodnes jako hlavní pro svou denní komunikaci. Z infografiky také vyplývá, že 53 % dotázaných si schránku založilo samo a 27 % si nechalo pomoci od kamaráda či příbuzného,“ uvedl Marek Dobrý, specialista nových médií společnosti Seznam.cz.

FOTO: Seznam.cz

„V současné době je již e-mail nezbytnou součástí komunikace. Dokonce 81 % respondentů má založeno více než jeden účet a 37 % z nich kontroluje poštu ještě před ranním odchodem z domova,“ konstatoval Drobný.

FOTO: Seznam.cz

Většina lidí (53 %) si svůj první e-mail založila sama, 27 % s tím pomáhal kamarád nebo příbuzný a pouze v 9 % byla tato činnost svěřena do rukou IT pracovníka. Nejvíce uživatelů používá dvě schránky (31 %), čtyři a více účtů má 26 % dotázaných.

FOTO: Seznam.cz