V kategoriích mezi 18 až 44 lety tvoří uživatelé převažující podíl. U střední generace mezi 45 až 54 lety jde o každého druhého a u seniorů mezi 55 a 64 roky o každého čtvrtého.

Mezi lidmi s nižším vzděláním brouzdá po internetu zhruba každý šestý, na celosvětovou síť se připojuje 61 procent středoškoláků a mezi vlastníky vysokoškolského diplomu používá internet devět z deseti lidí.

Internet používají tři čtvrtiny podnikatelů. Mnohem častěji však jde o ty, kteří si podnikáním pouze přivydělávají (86 procent), než o ty, kteří mají podnikání jako hlavní zaměstnání (67 procent).

Využití internetu souvisí s životní úrovní

Používání internetu souvisí i s životní úrovní domácností. Surfuje 89 procent domácností s vysokou životní úrovní, ale jen pětina se spíše špatnou hladinou příjmů.

Na internetu je celkem 2,8 miliónů Čechů

Podle statistiky iAudit se na internet připojuje kolem 2,8 miliónů Čechů. Jiné průzkumy uvádí, že přístup na internet má mezi 17 a 24 procenty domácností.