Hlavní překážkou přístupu na internet zůstává vysoká cena. Podle výzkumu agentury DEMA využívá internet 17 procent domácností s čistým příjmem do 5 000 Kč na osobu a pětina s příjmem do 8000 Kč. Naopak přístup na počítačovou síť má 45 procent domácností s příjmem do 15 000 Kč a 69 procent rodin s příjmem na jednoho člena nad tuto hranici.

Internet běžně využívá 37 procent dospělých

Podle prezidenta sdružení BMI Jaroslava Wintera s internetem běžně pracuje 37 procent dospělé populace. Zhruba stejně velká skupina lidí se o internet zajímá, ale nemá k němu přístup.

Nejpočetněji navštívenou akcí byla Noc s Andersenem, kterou strávilo ve 264 knihovnách, školách a dalších zařízení 5 650 dětí. Užily si čtení pohádek a dalšího programu a prostřednictvím internetu mohly soutěžit, sdělovat si zážitky nebo se účastnit elektronických konferencí.

Více než 37 500 lidí se dosud zapojilo do ankety svazu knihovníků o nejoblíbenější knihu pod názvem Moje kniha. Výsledkem je seznam 200 nejoblíbenějších knížek. Vítěze ankety vyhlásí svaz v říjnu.

V rámci projektu se konalo šest velkých konferencí, z nichž nejvýznamnější byla akce Internet ve státní správě a samosprávě, které se zúčastnilo 2 000 lidí. Kolem 300 knihoven nabídlo v březnu přes 2 500 akcí, které propagovaly internet, četbu a využívání elektronických informačních zdrojů.