"Každý zemědělec, který chce být konkurenceschopný, tak musí mít včasné a komplexní informace," podotkl Veleba. Podle šetření Agrocenzus, jehož výsledky na svých internetových stránkách zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), má však osobní počítač jen necelá polovina zemědělců.

Na farmách a v zemědělských podnicích bylo v roce 2010 instalováno 21 240 počítačů, z toho jich 43,9 procenta připadlo na farmáře podnikající jako fyzické osoby a zbývajících 56,1 procenta počítačů vlastnily zemědělské podniky. "V porovnání s rokem 2000 se vyrovnal poměr mezi subjekty fyzických a právnických osob. Tehdy připadalo na subjekty právnických osob 67,5 procenta počítačů," upozornil ČSÚ.

Zemědělci většinu počítačů připojili k internetu. Farmáři se na internet dostanou z 85 procent svých počítačů a v případě zemědělských podniků je k internetu připojeno 80 procent výpočetní techniky. "Počet počítačů napojených na internet vzrostl za uplynulé desetiletí téměř osmkrát. V roce 2000 bylo na internet napojeno jen 24 procent počítačů v subjektech fyzických osob a 13,3 procenta počítačů v subjektech právnických osob," upozornil ČSÚ.

Pěstovat ovoce a zeleninu budou roboti

Budoucnost zemědělství nespočívá v geneticky modifikovaných semenech nebo ve vylepšených hnojivech. Podle amerických expertů budou pole obhospodařovat místo traktorů šestinozí roboti, na kterých již usilovně technici pracují.

Video

Roboti, kteří jsou budoucností zemědělství

Zdroj: Youtube.com

Robotický zemědělec Prospero se díky šesti robotickým ramenům dovede pohybovat prakticky po jakémkoliv povrchu, problém mu nečiní strmější srázy ani zabahněná pole po dešti. Dokáže sám po zadání rozkazů sázet jednotlivá semena, přičemž si přesně pamatuje, kde přesně jsou. [celá zpráva]