Podniky mají finanční ztráty v důsledku ztraceného pracovního času kvůli surfování po webových stránkách a posílání soukromé elektronické pošty. Je ale nutné sladit kontrolu s nárokem zaměstnanců na ochranu soukromí.

Jako možný příklad pravidel ochránci dat uvádějí belgický návrh zákona o používání internetu a e-mailu na pracovišti. Kontrola by podle této předlohy měla být časově omezená nebo pouze namátková. Průběžná kontrola by připadala v úvahu pouze v případě konkrétního podezření, že některý pracovník zneužívá svěřených prostředků pro soukromé účely.

Zaměstnanci by jinak měli být předem informováni o tom, že nadřízení budou užívání prostředků elektronické komunikace sledovat. Kontrola by pak měla mít přesně vymezený účel, například ochranu firemního majetku, ochranu obchodního tajemství nebo plnění pracovních úkolů.

I v případě zachování těchto principů je podle ochránců dat vhodné, aby zaměstnavatel uzavřel s pracovníky dohodu. Tato dohoda by měla obsahovat zásady užívání prostředků elektronické komunikace na pracovišti a také podmínky a způsob kontroly jejich dodržování.