"Vybudovali jsme ji díky sponzorům nákladem 800 000 korun a je zde 28 počítačů. Na naší fakultě ale studuje 3000 studentů. I když už máme 50 míst, kde se studenti dostanou k počítačům, stále je to málo," řekl Právu děkan fakulty profesor Štěpán Svačina.

Fakulta plánuje, že některé zápočty, ale i zkoušky by se v budoucnu mohly skládat přes internet. To by otevřelo ruce nejen profesorům, ale i studentům a při cvičeních by měli více času na praktické předměty. "Nejde to tam, kde jsou vysloveně nutné teoretické i praktické znalosti při léčbě člověka, ale u některých předmětů, které bezprostředně s tělem nesouvisí," uvedl profesor Svačina.

Studenti se mohou přihlásit na počítače pomocí svého uživatelského jména a hesla, které jednak brání zneužití učebny neautorizovanými osobami a umožňuje studentům pracovat vždy se svojí pracovní plochou a svými dokumenty bez ohledu na to u kterého počítače se právě nacházejí.