„Roční objem přenesených dat na internetu prolomí do roku 2016 hranici zettabajtu - dosáhne hodnoty 1,3 zettabajtu. Znamená to, že každou sekundu proteče internetem množství dat odpovídající přibližně 9000 DVD diskům,“ uvedl Ivo Němeček, technický ředitel společnosti Cisco.

Velkou roli v přenesených datech bude hrát video. „Do roku 2016 proteče internetem každou vteřinu 1,2 miliónu minut videa, což odpovídá snímku, který trvá 833 dní. Množství dat připadajících na pokročilé video (3D a HDTV) mezi lety 2011 a 2016 vzroste pětkrát,“ konstatoval Němeček.

Uživatelé se také podle studie mohou těšit na rychlejší připojení. Z průměrných devíti megabitů naměřených v roce 2011 stoupne rychlost celosvětové počítačové sítě do roku 2016 na 35 megabitů. Vzrůst by měl také počet uživatelů na 3,4 miliardy, což by mělo odpovídat 45 % celosvětové populace.