"Je to velmi důležitý prvek, realizace práva na zapomenutí zatím zůstávala spíš v oblasti teorie," uvedla Kučerová. Podotkla, že návrh má být přijat v rámci nařízení Evropského parlamentu, které bude pro členské země závazné.

Zavedení zákona by se mohlo dotknout soukromých podniků i státních institucí. Právo na zapomenutí budou moci lidé uplatnit například tehdy, pokud poskytnuté údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud neexistuje žádný právní důvod pro jejich zpracování.

Návrh zákona počítá i s výjimkami. Firmy a úřady by například mohly odmítnout vymazat data z elektronické databáze z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo kvůli statistickým a vědeckým výzkumům.

Zákon má ochránit především děti

Jedním z hlavních důvodů, proč chce EK nový zákon zavést, je ochrana dětí. Zora Dušková z Dětského krizového centra upozornila například na fotografie dětí, které jejich rodiče dávají na veřejně přístupné webové stránky. "Rodiče si neuvědomují, že i neutrálně pořízená fotografie malého obnaženého dítěte někde z letní dovolené může někomu sloužit jako materiál pro vzrušování a pro sebeukájení," uvedla Dušková.

Navrhované nařízení Evropského parlamentu má také omezit šíření reklamy na internetu tím, že v případě oslovení dětí mladších 13 let podle zákona USA o ochraně soukromí dětí by si marketingové společnosti musely vyžádat souhlas jejich zákonného zástupce. Česká vláda se ale proti takovému vymezení postavila. Podle ní stanovení jednotné hranice věku nemusí být vhodné, neboť vyspělost každého jednotlivého dítěte je poměrně individuální záležitostí.