Aktuálně je měsíční úspora elektrické energie Seznamu taková, že by pokryla nároky 400 průměrných domácností za měsíc. „Úsporami elektrické energie se zabýváme dlouhodobě, začali jsme už v roce 2007,“ uvedl Vlastimil Pečínka, technický ředitel společnosti Seznam.cz.

„Zpočátku jsme se zaměřovali hlavně na volbu hardwarových prvků a výběr serverových procesorů na základě ukazatele virtuálního přepočteného výkonu. V roce 2010 jsme se rozhodli využívat ke snižování spotřeby i softwarové nástroje, ať již jde o virtualizaci nebo naši vlastní unikátní technologii pro deduplikaci dat. Od 2. čtvrtletí roku 2010 se nám tak podařilo začít spotřebu našich serverových technologií kontinuálně snižovat a teď se pohybujeme na úrovni spotřeby energie na počátku roku 2008 a celková spotřeba našich serverových technologií i nadále klesá, i když se jejich výkon zvyšuje,“ dodal Pečínka.

Aktuálně je měsíční úspora elektrické energie Seznamu taková, že by pokryla nároky 400 průměrných domácností za měsíc.

Aktuálně je měsíční úspora elektrické energie Seznamu taková, že by pokryla nároky 400 průměrných domácností za měsíc.

FOTO: Seznam.cz

Masivních úspor dosahuje Seznam například pomocí deduplikace souborů v přílohách u e-mailů, díky čemuž může provozovat menší počet pevných disků. „Nástroj pro deduplikaci dat funguje například tak, že soubor, který odešle jeden uživatel e-mailových služeb Seznam.cz druhému, je na datovém úložišti uložen právě jednou, a nikoliv dvakrát (jednou v odchozí a jednou v příchozí poště) jako dřív. Stejně tak se ukládá soubor jen jednou, pokud je e-mail zaslán více příjemcům,“ konstatovala mluvčí Seznamu Irena Zatloukalová.

Samozřejmě k úsporám přispívá i virtualizace serverů, kdy jeden fyzický server může díky výkonnějšímu hardwaru fungovat „virtuálně“ jako několik starších a pomalejších strojů. „Přechod na virtualizované prostředí probíhá postupně spolu s obměnou starých serverů. V roce 2010 byly staré servery měněny za nové v poměru 5:1, což přineslo úsporu spotřeby elektrické energie v poměru 7:1.

O rok později bylo dosaženo konverzního poměru jeden nový fyzický server místo tří starých, přičemž spotřeba energie poklesla na 25 % hodnoty, které dosahovaly původní servery,“ dodala Zatloukalová.