Oskar zatím takovou službu nepředstavil, ale koncem ledna alespoň výrazně snížil poplatek za množství přenesených dat, čímž se přístup k internetu i u tohoto operátora stal finančně přijatelným.

Nižší rychlost přenosu

Nespornou výhodou přístupu na internet přes mobilní telefon je možnost připojit se kdekoli, kde má operátor dostatečné pokrytí signálem, tedy třeba na chatě či na horách. Nevýhodou proti klasickému připojení přes pevnou telefonní linku, kabel či satelit je nižší přenosová rychlost. Ta se sice teoreticky u Eurotelu a Oskara vyrovná přenosové rychlosti u pevné linky a T-Mobile dokonce nabízí teoretickou rychlost ještě o téměř 30 kilobitů vyšší, ale v realitě je v průměru u všech operátorů dohromady dosahováno hodnot kolem 30 kilobitů za sekundu.

Nejvíce se pevné lince blíží T-Mobile, který podle internetového serveru DSL.cz dosahuje průměrné rychlosti 46,75 kilobitu za sekundu. Oskar nabízí průměrnou rychlost kolem 25 kilobitů a Eurotel asi 23,6 kilobitu za sekundu. Rychlost připojení ovšem ovlivňuje rovněž typ mobilního telefonu, přesněji třída GPRS, kterou přístroj podporuje. V současnosti je u nových mobilů nejběžnější třída 10, která umožňuje využití maximální rychlosti nabízené operátory.

Nejlevnější Eurotel

Nejnižší cenu za neomezené připojení platí zákazníci Eurotelu, který tuto službu zavedl jako první. Pokud si klient aktivuje Eurotel Data Nonstop, zaplatí měsíčně 792 korun a k tomu měsíčně získá 100 minut volání zdarma. Od 30. června se nabízené minuty zdarma ruší a platit by se mělo pravděpodobně 1220 korun měsíčně.

T-Mobile nabízí internet bez omezení za 854 korun, od konce června potom cena stoupne - dle dosavadních úvah - na 1220 korun měsíčně. I tyto zdánlivě vysoké částky se však pro klienty, kteří se k internetu připojují často, vyplatí a svou výší se i přes nižší přenosovou rychlost vyrovnají například poplatkům za internet po kabelu.

Co pro občasné uživatele

Těm, kteří se k internetu připojují jen zřídka, se vyplatí pořídit si programy, kde se platí za přenesený objem dat. Všichni operátoři nabízejí základní služby s nulovým měsíčním poplatkem. Mezi nimi je nejvýhodnější Oskar, kde se za jeden přenesený kilobyte dat v programu GPRS Basic platí šest haléřů. Mírně dražší je T-Mobile s cenou 7,3 haléře za kilobyte, naopak zdaleka nejdražší je Eurotel, v jehož programu GPRS Instant se platí za kilobyte 24 haléřů.

Mírně aktivnější uživatelé si mohou pořídit programy s paušálním měsíčním poplatkem. U toho se u všech operátorů platí prakticky stejně - 240 korun měsíčně. Oskar a T-Mobile nabízejí v rámci těchto programů měsíčně přenos pěti megabytů zdarma. Cena za přenos dat je proti programům bez měsíčního poplatku u Oskara asi poloviční, stejně jako u T-Mobilu ve špičce. Mimo špičku ale T-Mobile nabízí zdaleka nejnižší cenu, a to necelé dva haléře za kilobyte.

Eurotel proti svému programu GPRS Instant nabízí přenos dat za cenu téměř sedmkrát levnější, na rozdíl od obou dalších operátorů ale nemá v programu GPRS Data zahrnut přenos určitého množství dat měsíčně zdarma.

Možnosti cenově dostupného internetu za paušál od února rozšířily společnosti GTS a Český Telecom, které nabídly paušál na vytáčené připojení přes pevnou linku (dial-up). V tomto případě se ovšem paušál vztahuje jen na dobu slabého provozu.

Co mobilní operátoři nabízejí
(vybrané datové programy)
Program paušál v Kč volná data Kč/kilobyte
Eurotel Data Nonstop 792/1220 0 0
T-Mobile GPRS Unlimited 854/1220 0 0
Oskar GPRS Basic 0 0 0,061
Eurotel GPRS Instant 0 0 0,24
T-Mobile GPRS Basic 0 0 0,073
Oskar GPRS Standard 244 5 MB 0,031
Eurotel Data 238 0 0,037
T-Mobile GPRS Standard 243 5 MB 0,037/0,018
ceny do 30. 6. 2004/po 30. 6. 2004 (dosud předpokládané), špička/mimo špičku