Za posledních pět let vzrostl počet domácností s osobním počítačem o 1,2 miliónu, tedy o 77 procent, na 2,7 miliónu. Počet domácností s internetem se zvýšil o 125 procent, tedy o 1,4 miliónu, na 2,5 miliónu. Celkem mělo letos připojení k internetu 5,8 miliónu lidí, tedy 65 procent populace starší 16 let, proti loňským 62 procentům. Mobilní telefon používá 94 lidí ze sta. Před pěti lety to bylo o 11 méně.

Nejpoužívanější technologií pro přístup na internet z domova je bezdrátové WiFi, kterou využívá přes 51 procent domácností. Před pěti lety bylo nejpoužívanější vytáčené připojení přes pevnou linku. Na druhé příčce skončilo ADSL s 22 procenty následované těsně rozvody kabelové televize s 21 procenty. Podíl přenosných PC v bytech se zvýšil ze sedmi procent před pěti lety na 33 procent.

Na internetu nakupuje celkem 2,5 miliónu lidí

Lidé na internetu nejčastěji komunikují prostřednictvím elektronické pošty (90 procent) a vyhledávají informace (79 procent). K výraznému nárůstu došlo u telefonování přes internet, které před pěti lety využívalo osm procent lidí a letos již 48 procent. Internetové bankovnictví používá 42 procent uživatelů.

Na internetu nakupuje celkem 2,5 miliónu osob, tedy 28 procent populace starší 16 let. Před pěti lety to bylo 12 procent. Nejčastěji nakupovaným zbožím jsou oblečení a obuv (45 procent) a vstupenky na kulturní akce (28 procent). Mezi nakupujícími nepatrně převažují ženy. Nejčastěji nakupují vysokoškoláci ve věku mezi 24 a 34 lety.

Česko je co do vybavení domácností internetem pod evropským průměrem, který byl loni 70 procent. ČR tak mezi zeměmi EU obsadila 18. příčku. Na vrcholu žebříčku jsou Nizozemsko, Lucembursko a Švédsko s rozšířeností kolem 90 procent.